Kas laimi rinkėjų balsus

2004-10-11 22:07

Trumpa lentelė, kuri gali padėti šiek tiek susigaudyti:

Rinkėjų balsų pasiskirstymas balsuojant už partijas

Partija Europarlamento
rinkimai
2004-06-13
Seimo
rinkimai
2004-10-10
*
Pokytis
Darbo partija 363996 339272 -24724
LSDP + NS 232651** 245069 -12418
Tėvynės Sąjunga 151833 172928 +21095
Rolando Pakso dariniai 82420 135439 +53019
Liberalų ir Centro Sąjunga 135601 108336 -27265
Prunskienės
"visuomenės lyderiai"
89452 78352 -11100
Kitos partijos 209644 107001 -102643
Nebalsavo 1370261 1431380 +61119
* 2004-10-11 VRK duomenys.
** partijos dalyvavo atskirais sąrašais

Kai kurios išvados, kurias drįstu daryti iš rinkimų duomenų:

  • A.Zuokas: dešiniosioms jėgoms rinkimai buvo sėkminginetiesa: per keturis mėnesius dešiniųjų partijų (TS ir LiCS) rėmėjų nepadaugėjo, nors įvertinus bendrą rinkėjų aktyvumą, jie greičiausiai pareigingiau ateina į rinkimus.

  • Iš šios lentelės nelabai matosi, bet suskaičiavus balsus be balsų paštu matosi, kad Pakso partija gavo +42 tūkst balsų, o Darbo partija ir Prunskienės “lyderiai” prarado atitinkamai 31 tūkst ir 10 tūkst balsų. Panašu, kad dalis Uspaskicho ir Prunskienės rinkėjų nudreifavo tiesiai pas Paksą.

Įdomu būtų palyginti su 2002 savivaldybių rinkimų duomenimis, bet juos dar reiktų susumuoti iš atskirų apygardų.