CredibilityLeaks or CollateralPropaganda?

2010-04-08 12:24

Negaliu susilaikyti, norisi išsakyti ir savo požiūrį apie civilių žūties Irake filmuko paviešinimą.

Wikileaks tapo propagandos priemone. Labai geros, antikarinės propagandos, kurią aš palaikau. Bet vis tiek propagandos.

Man atrodo, kad abu tikslai – nutraukti karą Irake ir turėti svetainę, kurioje būtų galima saugiai paviešinti pavojingą informaciją yra labai geri. Tik jie neturėtų būti suplakami į vieną krūvą, nes taip nukenčia antrasis. Abu dalykai yra tikrai suplakti, nes kiek suprantu filmuką paviešino patys Wikileaks projekto organizatoriai, o ne kokia išorinė grupelė.

Kodėl tai yra propaganda:

Todėl, kad objektyviai žiūrint, JAV kariai atakavo grupę žmonių iš kurių dalis atvirai vaikščiojo su automatais ir granatsvaidžiais, kvartale iš kurio buvo apšaudomos JAV pajėgos. Gaila, kad tarp jų buvo civilių. JAV kariuomenė tikrai blogai elgėsi vėliau bandydama nuslėpti detales. Visiškai nepateisinamas yra palaikų išniekinimas važinėjantis per juos. Tačiau kaltinti juos dėl tų žmonių žūties, tai tas pats, kas rasti civilių tarp nukautų karių apkasuose ir apkaltinti priešo karius, kurie juos nušovė. Jei jau įlindai į apkasus mūšio metu – manrods aišku, kad pats atsakai už savo gyvybę.

Tuo tarpu filmuko antraštėmis ir šalia esančiu tekstu bandoma įpiršti, kad žmonės vaikščioję šalia ginkluotų kovotojų buvo nukauti visiškai nekaltai ir be pagrindo. Taip pat tekste nepateikiamos nuorodos į JAV kariuomenės tyrimo ataskaitas dėl šio įvykio, nepateikiamos nuotraukos, kuriose matosi automatai ir granatsvaidžiai:

AKM man + RPG man + Camera man

Beje, aš manau, kad ši propaganda yra gera ir reikalinga. Vieta jai skelbti pasirinkta irgi teisingai, tik būdas jai pateikti yra labai prastas.

Kodėl yra blogai Wikileaks įsitraukimas į tokią gerą propagandą?:

Visų pirma todėl (kiek supratau), kad patys Wikileaks organizatoriai patys inicijavo ir suorganizavo šito filmuko paviešinimą, kartu su propagandinėmis detalėmis.

Dabar, jei aš būčiau JAV kariuomenės draugas arba turėčiau vidinės informacijos apie protestuojančių prieš karą “nešvarius skalbinius” – aš nebeturiu kur kreiptis, nes turiu pagrindą nepasitikėti Wikileaks organizatoriais.

Kodėl tai svarbu?

Papildomos nuorodos:

Komentarai

Aušra Vaišvilaitė

Na pirmasis svarbus dalykas šiame kontekste gali būti suprantamas dviprasmiškai.

audra

Emili, nelabai suprantu, ką Jūs turite omeny sakydamas "JAV kariuomenės draugas", kas tai būtų? :) Ir ar čia reikia būti kieno nors priešu arba draugu? Man atrodo, kad šio filmo paviešinimo tikslas - parodyti, kaip vyksta šiuolaikinis karas, kur technologijos tau leidžia išvengti bet kokio kontakto su tuo, į ką šaudai. Ypatingai įdomi vieta, kur kariai "prašo" sužeisto žurnalisto siekti ranka "ginklo" (kameros), nes tada pagal karo taisykles jie galėtų šauti ir į sužeistąjį. Jeigu pažiūrėjote visą filmą iki galo, girdėjote, kaip skiriasi balsas ir reakcijos karių (tos pačios JAV kariuomenės) ore ir karių ant žemės, kurie turi tiesioginį kontaktą su tais, į kuriuos šaudyta. Dalis tų karių pasitraukė iš kariuomenės po šio įvykio.

Du jų po Wikileaks filmo paviešinimo parašė atvirą laišką, galbūt jame dėstomos mintys galėtų būti įdomios ir Jums. http://coto2.wordpress.com/2010/04/18/u-s-soldiers-from-wikileaks-%E2%80%98collateral-murder%E2%80%99-video-apologize/

Viena citata - "We have been speaking to whoever will listen, telling them that what was shown in the Wikileaks video only begins to depict the suffering we have created. From our own experiences, and the experiences of other veterans we have talked to, we know that the acts depicted in this video are everyday occurrences of this war: this is the nature of how U.S.-led wars are carried out in this region."

Jūsų palyginimas su apkasuose rastais žuvusiais civiliais yra gana ciniškas. Jeigu žinote karų statistika - net II Pasauliniame kare nežuvo tiek civilių, kiek jų žūsta šiuolaikiniuose, "tikslia" technika ginkluotuose karuose.

Man regis, jeigu jau Lietuva dalyvauja karuose, tai mums ne pro šalį pamatyti, "kaip" karai vyksta šiandien. nuomonę kiekvienas galime turėti savo. Galiu perskaityti ir tai, ką publikavo kariuomenė, ir tai, ko kariuomenė nepublikavo (beje, Reuters taip ir nepavyko gauti šio video pagal Informacijos laisvės aktą, ir jeigu ne WIkileaks, galbūt nebūtų niekas niekada jo pamatęs)

Nesutikčiau, kad tai pacifistinė propaganda.Aš ir toliau galiu manyti, kad karas reikalingas. Noriu žinoti kaip jis vyksta, kad galėčiau nuspręsti, ką manau apie jo reikalingumą ir apie metodų teisingumą. Ne iš "embeded journalists", ne iš Lietuvos žurnalistų, skraidančių kariuomenės lėktuvais paskui Prezidentę į Afganistaną - jie bejėgiai, net ir jei sužinos ką, pasakyti negalės. Todėl - jokio skirtumo, kokia mano nuomonė apie WIkileaks metodus - aš labai džiaugiuosi, kad jie sudarė galimybę žmonėms užmesti akį į karą.

Iš J.Assange teksto "People have said I am anti-war: for the record, I am not. Sometimes nations need to go to war, and there are just wars. But there is nothing more wrong than a government lying to its people about those wars, then asking these same citizens to put their lives and their taxes on the line for those lies. If a war is justified, then tell the truth and the people will decide whether to support it."

Komentuoti šio įrašo nebegalima. Komentarų sistema išjungta.