E-peticija prieš balsavimą rinkimuose internetu

Lietuvos Respublikos Prezidentui V. Adamkui,
Lietuvos Respublikos Seimo nariams,
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui G. Kirkilui,
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios Rinkimu Komisijos pirmininkui Z. Vaigauskui.

Sveiki,

pastebime, kad Lietuvoje bandoma įteisinti balsavimą internetu rinkimuose ir referendumuose (žr. Vyriausiosios rinkimų komisijos pateiktą ir Seimo patvirtintą koncepciją: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=287235).

Mums kelia didelį susirūpinimą tokio balsavimo būdo įteisinimas ir tai, kad yra žmonių norinčių jį įdiegti Lietuvoje skubotai.

Matome balsavime internetu ir ypač Seimo patvirtintoje koncepcijoje esminių ir stambių trūkumų, kurie gali smarkiai pažeisti demokratijos Lietuvoje pagrindus.

Matome šiuos trūkumus:

Matydami šiuos trūkumus, mes prašome Jūsų:

Tikimės, kad išgirsite ir mūsų balsą.

Skaityti daugiau »