Apache virtual hosts konfigūravimas žaliems

2004-08-09 15:51

Taip jau atsitiko, kad Vilius, kuris rūpinasi mūsų serverio (gildija.lt) administravimu išvyko mėnesiui į šiltus kraštus ir paliko mane vieną grybauti po linuxinio serverio vandenis. Problemos iškilo tada, kai prireikė sukurti porą subdomeinų ant servo. Ačiū geriems draugams per porą dienų, jas pavyko išspręsti.

Ta proga, kad Žilvinas paprašė, kad jam papasakočiau, kaip man tai pavyko, surašiau savo pastabas į straipsnelį.

Straipsnelis guli čia.