Šventas Petras inside

2005-05-18 04:21

Vėlgi kaiptais atsakau Linui į jo postą “Tai buvo Petras Romoje ar ne?“.

Prisipažįstu, kad nesu šios srities specialistas… matau kad išvadas daraisi pats ir remiesi pora šaltinių… visgi… paprasta google paieška “peter in rome” duoda įdomių rezultatų, tarp kurių man į akis krenta straipsnis analogišku pavadinimu anglų kalba: “Was Peter in Rome?”. Šiame straipsnyje galima rasti daug daugiau istorinių šaltinių nei pats suminėjai…

O štai ką mums gali pasiūlyti Wikipedia šiuo klausimu:

<…>

After the author of Acts turns his attention away from Peter and to the activities of Paul, we lose sight of Peter’s movements. It is clear that he lived in Antioch for a while, for not only did Paul confront him there (Galatians 2:11f), but tradition makes him the first bishop of that city, and thus the first Patriarch of Antioch. Some scholars interpret Paul’s mention of Peter in 1 Corinthians 1:12 as evidence that Peter had visited Corinth. A far more insistent tradition, at least as early as the first century, is that he came to Rome, where he was martyred.

<…>

and Clement of Rome in his Letter to the Corinthians placed his death in the time of Nero.

<…>

St. Peter’s Basilica is built at the site of Peter’s alleged crucifixion, and beneath the main altar there is an altar dedicated to St. Peter. Recent excavations have discovered a burial chamber even deeper beneath this altar where one skeleton, which was missing its feet, was interred with special honor. Some archeologists propose that these are the actual remains of Saint Peter, supposing that after dying by crucifixion (upside-down according to tradition), his feet were cut off to remove him from the cross. They also cite, among other things, the age of the deceased (60-70, which would be consistent with Peter’s age), and the fact that a piece of plaster which had come off the marble-lined repository in which the bones were supposedly buried bore the Greek inscription PETROS ENI – “Peter is within”.

<…>

Komentarai

linas

Jo Emili, dekui už diskusijas - tik angliškai kertu silpnai, beveik nekertu - antra mano kalba - vokiečių.
Esmę aš parašiau - nepatingėk, pasiimk Bibliją ir perversk Apaštalų darbus - jie baigiasi Pauliaus atvykimu į Romą. Nė žodžio nėra, kad Petras buvo tuo metu Romoj apie 61-63 metus(kai Petras Katalikų bažnyčios tvirtinimu yra Romos vyskupu).To negali būt, nes Paulius detaliai vardina savo bendradarbius ir t.t.
Be to, Paulius susikviečia žydus ir aiškina jiems apie Dievo karalystę, o Petro, kuris tuo metu turėjo būti Romos vyskupu, kaip sako Katalikų bažnyčia, nėra ir jis net neminimas iš viso. Ar gali taip būti?Ne. Be, to Paulius rašo: "Vienas Lukas yra su manimi".
Visa istorija apie Petrą Romoje yra aiški klastotė siekiant pateisinti, kad:
1.Katalikų bažnyčia yra tikroji bažnyčia, o kitos apsišaukėlės.
2.Tik Romos popiežius gali būti katalikų vadovu, nes sėdi ant Petro kaulų.
3. Jokios kitos bažnyčios negali būt, nes Petrui buvo pasakyta:"Ant tavęs aš pastatysiu".
Įsivaizduok, kas būtų, jei pasirodo atvirkščiai - sumaištis, nebėra pagrindo.
Suprantu, kad tave, kaip ir mane, ar mokykloj ar bažnyčioj mokė šitų dalykų, todėl labai sunku priimti faktus. Jei pasigilinsi į doktrinas, kurių tave mokė, įsižiūrėsi į mišias ir t.t., pamatysi kiek daug apsurdo ir melo sukaupta per 1600 metų, kai gyvuoja Katalikų Vatikanas.
Šiuo atveju, vis dėlto atskiriu sistemą, kuri man panaši į komunistų partiją 1 prie 1, ir žmones - paprasti žmonės niekuo dėti.
Sistema kalta dėl to, kad ne tik sugalvojo melą, bet ir jį platina ir ant jo stovi. Su tuo negaliu sutikt ir negalėsiu, net jei žemėje likčiau vienintelis taip galvojantis.Širstu ant sistemos, kad vieną kartą jau buvau jau apgautas, o antrą kartą tikrai nesileisiu.

Emilis

Linai, darai klaidą, kad remiesi tik Naujuoju Testamentu kaip istoriniu šaltiniu...

Tame straipsnyje kur daviau remiamasi daugiau istorinių šaltinių ir visi jie tikrai senesni nei 600 m. po Kristaus (jų datavimas siekia nuo 110 iki 318 metų po Kr.).

Pažadu kai turėsiu laiko bent pagrindinius teiginius iš to straipsnio išversti tau.

Dar darai klaidą, kad laikai mane kokiutai visiškai suformuotu mokyklos ar bažnyčios. Laikydamas mane tokiu (o ne laisvu žmogumi kuris pats atrado tikėjimą ir ieško tiesos per faktus, visų pirma tuos kuriuos pats mato) tu užsidarai sau galimybę išgirsti tai ką tau sakau.

Linas

Taip, atsiprašau,Emili, dėl tavęs aš tikrai nieko nežinau, tik darau prielaidą, nes pats buvau tų dalykų mokomas ir jais tikėjau, bet čia jau mano neigiama patirtis prakalbo - paprastai kataliką, išgirdusi kiek kitokią nuomonę, apima nenusakomas pasipiktinimas;) Visi griežtai atmeta net tai, kas akivaizdu. Taip nutiko parašius, kad Katalikų bažnyčia išmetė 1 iš dešimties įsakymų "Nedaryk sau paveikslo". Maža kas parašyta -paprastai toks tebūna argumentas.
Remiuosi NT aprobuotu katalikų vyskupų ir jų paaiškinimais.
beje, NT irgi yra istorinis dokumentas, kuris aiškiai prieštarauja šitam mokymui apie Petrą, ir beje, jis daug svarbesnis už visus kitus.
Dėl kitų dokumentų - Vatikanas labai kruopščiai rinko medžiagą šitai dogmai patvirtinti, (pirma atsirado dogma, po to rinkti duomenys, kaip ir dabar - norima kažką paskelti šventuoju, ieškoma stebuklo), bet istorinis pasakojimas yra tik antrinis įrodymas, lyginant su Biblij, nes kalba eina visų pirma apie tikėjimo dalykus.
Tai tiek. Beje, greitai parašysiu, kaip pagonys matė Romoje krikščionybę ir krikščionišką Dievą - patikėk, jie tikrai rašė ne apie tokią bažnyčią ir ne apie tokį Dievą, koks yra katalikų bažnyčioj. Tai irgi nebus lengvas rašinys, bet įdomus.

All pin

Emilio - Lino diskusija, panašu, skirtingom temom. Emilis mąsto apie Dievą, Tikėjimą, Bažnyčią, o Linas apie Dievo nuosavybės klausimus.

Komentuoti šio įrašo nebegalima. Komentarų sistema išjungta.