Ir aš ten buvau, du pirštus iškėlęs į dangų laikiau

2003-11-24 04:45

Tėvynė pavojuje - 2003-11-22 mitingas. Tuoj pradėsime eiseną. Ką čia bepridursi… Šeštadinį mitinge žmonių buvo daug, aistros virė, provokacijos nepavyko, o mes laimėjom vieną psichologinį mūšį prieš (vis dar ?!) mūsų prezidentą ir už jo stovinčias jėgas.

Turiu pabrėžti, kad provokatorių veiksmai buvo gerai koordinuoti ir paruošti. Dieną prieš mitingą gavome pranešimų iš žmonių, kad liberaldemokratų partijos vadovybė liepė savo nariams atvesti po 5 žmones į mūsų mitingą. Apie Šustausko (kartu ir Daktaro), Oželio ir “Žemaitijos parlamento” (Skarbalius?) autobusus ir taip pranešė visa žiniasklaida.

Pakso “šalininkų” plakatai buvo štampuoti pagal kelis stilius. Minioje girdėjosi girtuoklių būriams vadovaujančių agentų nurodymai: “šitie jau pavargo, dabar jūs plakatą palaikykit”. Visas zbrodas už užtvarų tvarkingai, pagal nurodymą pasibaigus mitingo programai laukė pasirodant Pakso, už kurio viešą garbinimą juos nugirdo ir greičiausiai dar ir moka (50 Lt už plakatą kaip minėjo Šustauskas per LTV?).

Iš juokingesnių akimirkų prisimenu pensininkes laikančias plakatą “Studentija už prezidentą” :) )))) Gerai, kad jos tapo tikrų studentų su fotoaparatais aukos — reikės laukti šių akademinio jaunimo atstovių nuotraukų pasirodant internete.

Beje, mūsiškiai buvo ir gasdinami: “ė, tu kokį čia plakatą neši?” Bet paklausus kuo nepatinka užrašas ant plakato “Ir tiesa mus žingsnius telydi…”, jie pasimesdavo ir imdavo kažką murmėti apie priklausymą pusėms.

Platesnę informaciją žiūrėkite www.paksui-ne.tk, o taip pat kol Paksas dar kovoja (“prieš ką? Lietuvą?” kaip paklausė žurnalistai) ir neatsistatydina, nepraleiskite progos ateiti jums patogią dieną 18 valandą prie prezidentūros ir uždekite žvakutę — bus proga įdomiai pabendrauti su bendraminčiais.