Apie tai ko reikia

2014-05-15 11:57

Erich Kästner

Taigi nosį aukštyn! Užsiauginkit storą odą! Supratote? Kas atlaikė pirmąjį smūgį, tas jau beveik laimėjo. Mat tas, nors ir su dėkingumu iškęsdamas antausius, yra pakankamai išradingas, kad panaudotų dvi svarbiausias savybes: drąsą ir protą. Ir užsirašykite ant kaktos, ką dabar pasakysiu: drąsa be proto nieko verta; ir protas be drąsos niekai! Pasaulio istorijoje buvo daug epochų, kai kvaili žmonės buvo drąsūs arba protingi bailūs. Tai buvo jų nelaimė.

Tiktai tada, kai drąsūs taps protingi, o protingi drąsūs, pasijus tai, kas jau nesyk klaidingai buvo nustatyta, – žmonijos pažanga.

Erich Kästner, 1933 m.

Paimta iš „Skrajojanti klasė“, iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas, Vilnius, Garnelis, 2013.